Finansiering av nya isbrytare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 januari 2022

Interpellation: Finansiering av nya isbrytare

Interpellation 2021/22:223 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2021/22:223 Finansiering av nya isbrytare

av Maria Stockhaus (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I samband med att infrastrukturpropositionen behandlades i riksdagen fattade en majoritet beslut om ett tillkännagivande som innebar att nya isbrytare bör finansieras inom ramen för den nationella planen. När nu förslaget från Trafikverket kom lyser isbrytarfinansiering med sin frånvaro. Det finns en stor oro inom inte minst transportnäringen när det gäller isbrytningens framtid och behovet av nya isbrytare.

Utöver tillkännagivandet om isbrytarnas finansiering finns även ett tillkännagivande om att se över Sjöfartsverkets finansiering. Vill vi att fler transporter ska ske sjövägen så behövs en annan lösning än ständigt höjda avgifter.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är:

 

Hur ska ministern införliva dessa tillkännagivanden som riksdagen beslutat om enligt ovan?