Fler redskap för polisen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 december 2017

Interpellation: Fler redskap för polisen

Interpellation 2017/18:54 av Tobias Billström (M)

Interpellation 2017/18:54 Fler redskap för polisen

av Tobias Billström (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Tryggheten utmanas av kriminella som flyttar fram sina positioner i Malmö och runt om i landet. Antalet brottsutsatta områden där kriminella nätverk har stor negativ påverkan på lokalsamhället ökar. Polismyndigheten bedömer att det finns 200 kriminella nätverk och runt 5 000 kriminella aktörer i de områden som är utsatta för allvarlig brottslighet runt om i landet. Medierna rapporterar regelbundet om skjutningar med dödlig utgång och om granater som sprängs i bostadsområden.

Det grova våldet måste mötas med full kraft från samhällets sida. Staten har ett ansvar att skydda människor från brott och att upprätthålla lag och ordning. Det behövs fler poliser, och polisen behöver bättre redskap i kampen mot brottsligheten.

Två effektiva redskap som i detta sammanhang efterfrågas är så kallade zonförbud och visitationszoner. Genom zonförbuden hindras personer som skapar otrygghet från att röra sig på vissa platser, och genom visitationszoner får polisen bättre möjligheter att hitta olagliga vapen. Sådan lagstiftning finns redan i Danmark och skulle även i Sverige kunna bidra till att stärka polisens arbete.

Jag vill mot den bakgrunden fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Har ministern för avsikt att föreslå lagstiftning om zonförbud och visitationszoner?