Fler reformer för att öka andelen ägt boende

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 januari 2020

Interpellation: Fler reformer för att öka andelen ägt boende

Interpellation 2019/20:244 av Larry Söder (KD)

Interpellation 2019/20:244 Fler reformer för att öka andelen ägt boende

av Larry Söder (KD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Sju av tio svenskar vill äga sitt boende, enligt undersökningar som publiceras med jämna mellanrum. Rent privatekonomiskt är det ägda boendet överlägset det hyrda boendet, och det skapar en möjlighet till eget sparande samtidigt som boendet hittills har haft en tendens att öka i värde.

Det ägda boendet är på lång sikt även den mest ekonomiskt fördelaktiga boendeformen, då det är den enskilde som helt och hållet tar vinsten av det ökade värdet på fastigheten.

Nyproducerat hyrt boende är dyrare än ägt boende. Socioekonomiskt svaga hushåll kan därför ha fördel av att äga sitt boende i stället för att fastna i dyra hyresrätter. Vi kristdemokrater anser att varje individ bör få välja själv hur den vill bo och inte stoppas av politiska skäl.

Eftersom sju av tio vill bo i eget ägande på grund av de ekonomiska fördelarna det medför men även utifrån friheten att själv kunna bestämma över sin situation bör regeringen genomföra reformer kring detta.

Det finns flera möjliga reformer för att öka eget ägande i Sverige. Till exempel kan man införa startlån för unga och personer med lägre men stabil inkomst samt förmånligt bosparande.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Kommer statsrådet under 2020 att lägga fram förslag som innebär att vi ser reformer som förmånligt bosparande och startlån förverkligas i Sverige?