Fler stora event i Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 14 juni 2022

Interpellation: Fler stora event i Sverige

Interpellation 2014/15:534 av Rikard Larsson (S)

Interpellation 2014/15:534 Fler stora event i Sverige

av Rikard Larsson (S)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Besöksnäringen är en växande industri i Sverige med stor ekonomisk omsättning och många anställda. 

Det finns flera utvärderingar som visar hur besöksnäringen gynnas av större event. Ett exempel är handbolls-VM 2011 som, enligt en rapport producerad på uppdrag av Sveriges Hotell- och restaurangföretagare, hade en turistekonomisk omsättning på 241 miljoner SEK. Cykel-VM i Köpenhamn 2011 är ett annat exempel på megaevent med stor turistekonomisk omsättning, enligt tidiga beräkningar ca 200 miljoner DKK. 

Detta är exempel på framgångsrika event som har lett till att Öresundsregionen tagit fram en gemensam och gränsöverskridande eventstrategi. 

När det handlar om stora megaevent både inom sportområdet och inom mässor, konferenser med mera kan en framgångsväg vara att staten tar fram en samlad strategi i bred samverkan med regionala aktörer samt näringsliv och ideella aktörer inom området. 

Vid idrottsministerns besök vid skid-VM i Falun i februari inleddes en diskussion med idrottsrörelsen och besöksnäringen om hur vi kan samverka för att Sverige ska kunna locka till sig stora evenemang. 

Min fråga till statsrådet är:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att locka fler stora event till Sverige och för att stödja regionernas arbete med event?