Fler utbildningsplatser och nya polishögskolor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 oktober 2017

Interpellation: Fler utbildningsplatser och nya polishögskolor

Interpellation 2016/17:613 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2016/17:613 Fler utbildningsplatser och nya polishögskolor

av Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Regeringen har aviserat fler utbildningsplatser och fler polishögskolor runt om i landet. I dag bedrivs utbildning på distans samt vid campus på tre orter: Umeå, Södertörn och Växjö. Antalet utbildningsplatser är 800 och i dag lyckas man fylla omkring 600–650 av dessa platser.

Detta innebär att minst 150 platser står tomma när utbildningen kommer igång. Parallellt har regeringen redan sänkt antagningskraven. Antalet sökande studenter till de 800 platserna har pendlat med mellan 6 000 och 9 000 per termin. Så även om vi för några år sedan hade ännu fler sökande är detta inte det akuta problemet. Snarare måste åtgärder vidtas för att se till att antagningen fungerar mer ändamålsenligt än i dag, att prövningarna fungerar bättre och att polisen lyckas locka de som antagits till att faktiskt komma på uppropet och påbörja sin polisutbildning.

Läget i dag är minst sagt mycket allvarligt med allt fler polisavhopp, och Sverige har med denna regering nu färre poliser än under alliansregeringen. Vi anser därför att en utökning av antalet platser, när inte ens dagens utbildningsplatser fylls, inte löser det grundläggande problemet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

  1. Hur tänker sig ministern och regeringen att de nya platserna ska fyllas när det redan i dag finns över hundra tomma platser varje termin?
  2. Vad tänker ministern och regeringen göra åt problemet att nuvarande lärosäten drar polisresurser i form av lärare från polisverksamheten utan att kompenseras?
  3. Vilka åtgärder tänker ministern och regeringen vidta mot bakgrund av att polisutbildningen blir alltmer teoretisk och de praktiska momenten färre, samtidigt som studenterna efterfrågar mer direkt koppling till arbetslivet och verkligheten?