Flygförbindelse Mora-Arlanda

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 16 maj 2022

Interpellation: Flygförbindelse Mora-Arlanda

Interpellation 2017/18:374 av Peter Helander (C)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:374 Flygförbindelse Mora–Arlanda

av Peter Helander (C)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Regeringen säger att man vill att hela Sverige ska leva – något som man uttrycker i både skrift och tal.

För oss som inte kommer från storstäder eller regioncentrum uppfattas detta som tomt prat. För Dalarnas del saknas riktiga satsningar på Dalabanan, som är vår pulsåder genom länet. Viktiga vägsatsningar mot Malung-Sälen för att kunna ta emot den enormt stora turismen vi har i Dalarna har av oförklarlig anledning försvunnit ur den nationella transportplanen. På Dalabanan behöver det investeras runt 4 miljarder för att synliga förändringar ska märkas för alla som reser dagligen på Dalabanan och för att Dalarnas starka näringsliv ska fortsätta bidra till Sveriges tillväxt.

Satsningar på infrastruktur och på omlokaliseringar av statliga verksamheter ger nya möjligheter om de görs på rätt sätt. Tyvärr har omlokaliseringarna hittills hamnat i Storstockholmsområdet eller i regioncentrum som redan har tillväxtproblem. Omlokaliseringar av statliga verksamheter borde göras till stad 2 eller 3 inom ett län. Att de också nästan uteslutande hamnar i kommuner som har samma partifärg som regeringen är en märklig omständighet.

Ska hela Sverige leva måste alla myndigheter i Sverige dra sitt strå till stacken. Domstolsverket var på väg att flytta tingsrätten från Mora, men där lyckades ett utskottsinitiativ i riksdagen stoppa flytten. Flytten av skattekontoret i Mora lyckades man inte stoppa, trots ett stort politiskt engagemang i frågan. Den sittande regeringen stoppade flytten av nio andra skattekontor i landet men inte i Mora. Våra statliga myndigheter tar inte det helhetsansvar som de borde göra.

Trafikverket tar inte heller det helhetsansvar som man ska kunna kräva av en statlig myndighet. De har genom sitt agerande stoppat flygtrafiken mellan Mora och Arlanda. Det är allvarligt för hela Dalarna. Särskilt drabbas de delar av näringslivet som konkurrerar på en global marknad och de som har utländska ägare. De internationella ägare som sitter med huvudkontor i Europas huvudstäder kommer att ompröva sina verksamheter i Sverige om man inte kan besöka dem inom rimliga tidsgränser. Detta kommer att äventyra arbetstillfällen i Dalarna. Dessutom kommer sjukvården inte att kunna använda ambulansflyget för organ-, blod- och sjuktransporter.

Trafikverkets agerande har satt norra Dalarna i ett moment 22-läge. Eftersom Trafikverket inte pekar ut att flyglinjen Mora–Arlanda ska omfattas av trafikplikt får inte heller Mora kommun upphandla flyg, enligt Trafikverket. Det enda som återstår då är att stänga ned flygplatsen som en öppen flygplats. Trafikverket har tydligt deklarerat att de inte tänker göra något mer och att de inte kommer att ändra sin uppfattning. De hänvisar nu till regeringen. Tilläggas kan att Trafikverket har lagt trafikplikt på andra flyglinjer som har en liknande situation som flyglinjen Mora–Arlanda. Varför agerar Trafikverket inkonsekvent? Trafikverket har i diskussioner hänvisat till sitt budgetutrymme. Är detta ett rimligt agerande?

Det rimliga vore att regeringen genom ett regleringsbrev lägger trafikplikt på flyglinjen Mora–Arlanda och dessutom ålägger Trafikverket att samordnat upphandla flyglinjen Sveg–Mora–Arlanda. Det vore både kostnadseffektivt och miljömässigt smart. Läggs flygförbindelsen i Mora ned kommer ett flygplan att passera över Mora på sin väg mellan Sveg och Arlanda medan passagerare som kunde ha klivit ombord vid en mellanlandning kommer att ta bilen i stället.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vad förhindrar statsrådet och regeringen att ta ett helhetsansvar och genom ett regleringsbrev fatta beslut om att belägga hela flyglinjen Sveg–Mora–Arlanda med trafikplikt?