FN-ambassadörernas besök

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 5 juni 2022

Interpellation: FN-ambassadörernas besök

Interpellation 2015/16:528 av Karin Enström (M)

Interpellation 2015/16:528 FN-ambassadörernas besök

av Karin Enström (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Förenta nationernas säkerhetsråd har det högsta ansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Sverige är kandidat till FN:s säkerhetsråd för perioden 2017 till 2018, och Nya moderaterna stöder kandidaturen. Kandidaturen kommer, med nordiskt stöd, att ta fasta på våra meriter som engagerad, generös och principfast FN-medlem. På så vis argumenterar vi bäst för att det är dags för en nordisk röst i rådet, men också för att det internationella bruket med omfattande kampanjer behöver ses över.

Vi förutsätter att arbetet med kampanjen sker enligt Sveriges utrikespolitiska principer. Dagens Nyheters uppgifter om att biståndsmedel har gått till regeringens kampanj till FN:s säkerhetsråd i form av betalningen för 27 FN-ambassadörers affärsklassflyg och hotell under resan i augusti 2015 är oroväckande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström följande:

  1. Hur resonerade utrikesministern kring användandet av biståndspengar vid FN-ambassadörernas besök?
  2. Anser utrikesministern att kostnader för kampanjen till FN:s säkerhetsråd kan klassas som bistånd?
  3. Har gällande regelverk följts i fallet med besöket från FN-ambassadörerna?
  4. Hur ämnar utrikesministern följa upp hur Sida och Dag Hammarskjölds minnesfond har hanterat sina medel?
  5. Har Utrikesdepartementet betalat resor och uppehälle för andra FN-ambassadörer eller andra länders diplomater?