Folkomröstning om invandringspolitiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 oktober 2019

Interpellation: Folkomröstning om invandringspolitiken

Interpellation 2019/20:37 av Richard Jomshof (SD)

Interpellation 2019/20:37 Folkomröstning om invandringspolitiken

av Richard Jomshof (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Svensk invandringspolitik har under lång tid varit väldigt extrem. Detta gäller oavsett om vi gör en jämförelse med våra nordiska grannländer eller med övriga Europa. Resultatet av denna massinvandring är tydlig. Sverige som en gång var ett tryggt, stabilt och homogent land kännetecknas i dag alltmer av splittring, segregation, ett ökat utanförskap och en ökad otrygghet.

Dagens massinvandring är på väg att slita sönder Sverige, samtidigt som den kan komma att leda till en situation där det svenska folket blir en minoritet i sitt eget land. Det minsta man kan begära i en sådan situation är att man låter det svenska folket få tycka till i frågan.

Därför bör regeringen snarast utlysa en folkomröstning där det svenska folket får avgöra om Sveriges invandringspolitik även fortsättningsvis ska vara ansvarslös och destruktiv eller om den ska vara ansvarsfull och restriktiv i enlighet med vad Sverigedemokraterna föreslår.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Kan ministern tänka sig att verka för att en sådan folkomröstning hålls här i Sverige?