Folkrepubliken Kinas agerande i Hongkong

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 januari 2021

Interpellation: Folkrepubliken Kinas agerande i Hongkong

Interpellation 2020/21:176 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2020/21:176 Folkrepubliken Kinas agerande i Hongkong

av Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Situationen för Hongkong har kraftigt försämrats under 2020. Folkrepubliken Kinas agerande inskränker mänskliga rättigheter men utgör också ett hot mot fred och stabilitet i regionen, med globala konsekvenser som följd.

Trots varningar från omvärlden införde regimen i Peking säkerhetslagar i strid med Hongkongs Basic Law och därmed det avtal som ingicks då Storbritannien avstod från sin tidigare kronkoloni. Den sista generalguvernören Lord Patten har också konstaterat att det som skett i praktiken innebär ett upphävande av tanken på ett Kina, två system.

De senaste månaderna har det kommit rapporter från Hongkong om gripanden av politiska aktivister med hjälp av säkerhetslagarna. Yttrandefriheten kringskärs, och för Pekingregimen misshaglig litteratur uppges rensas ut. Det under året planerade valet till den lagstiftande församlingen har med hänvisning till pandemin skjutits fram till 2021 vilket av demokratiaktivister beskrivs som ”en kupp”. Demokratiföreträdare har också helt sonika fått lämna den lagstiftande församlingen. Säkerhetslagarna uppges också från kinesisk sida vara tillämplig på uttalanden och politiska markeringar utomlands vilka betraktas som brott.

De många försämringar som nu snabbt sker i Hongkong sprider oro i regionen. Särskilt Taiwan betraktar drakoniska åtgärder mot Hongkong som en förberedelse för vad som kan ske. Från Peking kan också ett hårdnat språkbruk höras mot regeringen i Taipei.

I samband med säkerhetslagarnas införande kunde EU:s utrikesministrar samlas bakom ett uttalande. En majoritet i riksdagens EU-nämnd ställde sig bakom att Sverige skulle driva kravet på sanktioner riktade mot Folkrepubliken Kina. Europaparlamentet har i en antagen resolution – som tar sin grund i att påminna om tidigare resolutioner inklusive den om den svenske medborgaren Gui Minhai – uppmanat EU och dess medlemsstater att ifall den nya säkerhetslagen tillämpas överväga att väcka talan vid Internationella domstolen och göra gällande att Kinas beslut att införa nationell säkerhetslagstiftning i Hongkong strider mot den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Det är viktigt att de många åtgärder Folkrepubliken Kina vidtar inte tillåts ske i skuggan av pågående pandemi och hanteringen av denna. Uppmärksamhet, debatt och åtgärder är det bästa och mest effektiva sättet att stödja medborgarna i Hongkong och medverka till att inte situationen urartar i regionen.

Mina frågor till utrikesminister Ann Linde:

 

  1. Vad kan Sverige, företrädesvis tillsammans med andra, göra för att ytterligare markera mot Folkrepubliken Kina vad gäller agerandet mot Hongkong?
  2. Hur ser ministern och regeringen på risken för en eskalering i regionen där det som sker mot Hongkong i dag kan följas av ytterligare tryck och ytterst militärt våld mot Taiwan?
  3. Förändrar de senaste månadernas händelser – med åtgärder riktade mot Hongkong och ett långsiktigt hot mot Taiwan – på något sätt den svenska regeringens strategiska hållning och syn gentemot Folkrepubliken Kina?