Föräldrastödsprogram

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 juni 2019

Interpellation: Föräldrastödsprogram

Interpellation 2018/19:221 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2018/19:221 Föräldrastödsprogram

av Johan Hultberg (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Vi moderater är djupt bekymrade över hur hårt ansatt socialtjänsten är och över de stora och allvarliga problem och brister som finns på många håll i landet. Därför har vi lagt fram en lång rad förslag för att stärka och utveckla socialtjänsten. Bland annat vill vi se en nationell handlingsplan och en ny framtidsinriktad socialtjänstlag. Samtidigt som vi stärker socialtjänsten i syfte att förbättra dess möjlighet att ge enskilda personer och familjer i akut och stort behov av hjälp goda insatser vill vi se ett ökat fokus på det förebyggande arbetet. På så sätt kan trycket på socialtjänsten långsiktigt lättas, ekonomiska resurser sparas samt – viktigast av allt – lidande och problem för enskilda människor undvikas. Moderaterna driver därför på för bland annat utbyggnaden av familjecentraler i hela landet, då ett familjecentrerat arbetssätt har visat sig mycket framgångsrikt för att upptäcka och möta barnfamiljer i behov av hjälp.

Att ge föräldrar stöd och hjälp tycker vi är en central del i att förebygga att barn och ungdomar hamnar snett i livet. I den budget som vi moderater lade fram i höstas tillsammans med Kristdemokraterna fanns därför en satsning på 75 miljoner kronor årligen på föräldrastödsutbildningar. Vi anser att föräldrastödsprogram ska vara obligatoriska för kommunerna att erbjuda. Tyvärr tycks regeringen och dess stödpartier C och L vara av en annan uppfattning, då regeringen i vårändringsbudgeten har slopat stödet till föräldrastödsprogram

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren följande:

 

  1. Varför slopar regeringen satsningen på föräldrastödsprogram?
  2. Avser ministern att vidta några åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet och för att långsiktigt minska trycket på landets socialtjänster?