Förändringar i EBO-lagen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 januari 2018

Interpellation: Förändringar i EBO-lagen

Interpellation 2017/18:262 av Roger Hedlund (SD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:262 Förändringar i EBO-lagen

av Roger Hedlund (SD)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Lagen om eget boende (EBO-lagen) har visat sig att vara en enorm belastning för kommuner, och tanken med EBO har visat sig i praktiken skapa mer problem än möjligheter för den enskilde. Sverigedemokraterna välkomnar beskedet från regeringen där den äntligen säger sig vilja bryta upp lagen.

Regeringen anger att extrem trångboddhet och bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i det svenska samhället som anledningar till att lagen måste förändras. I dag saknas närmare specificering av hur alternativet till EBO ska se ut. Vidare presenteras inga förslag på hur man ska motverka att personer i ett senare skede ändå hamnar i trångboddhet efter att ha ordnat ett så kallat värdigt eget boende (VEBO) som regeringen omnämner som nytt förslag. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Hur tänker statsrådet att det nya förslaget kring EBO kan bli utformat?

Vilka fler förändringar anser statsrådet kan vara nödvändiga för att förhindra att bosättning i trångboddhet sker i efterhand?