Förberedelse för kontakt med barn i sexuellt syfte

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 10 februari 2023

Interpellation: Förberedelse för kontakt med barn i sexuellt syfte

Interpellation 2022/23:154 av Pontus Andersson (SD)

Interpellation 2022/23:154 Förberedelse för kontakt med barn i sexuellt syfte

av Pontus Andersson (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

I den svenska lagstiftningen finns möjligheten att döma en person till försök eller förberedelse för olika typer av brott. Ett av brotten där denna möjlighet saknas är brottsrubriceringen om kontakt med barn i sexuellt syfte.

Ett av problemen för att i framtiden kunna använda sig av provokativa åtgärder för att komma åt sexualbrottslingar är att det i dag saknas en möjlighet att döma en person till förberedelse för kontakt med barn i sexuellt syfte. Denna lucka i lagstiftningen har uppmärksammats av bland andra internetsajten Dumpen, vars verksamhet syftar till att uppsöka potentiella sexualbrottslingar på internet.

I Tidöavtalet finns en överenskommelse om att provokativa åtgärder ska lagfästas, och i synnerhet ska provokativa åtgärders användning gällande sexualbrott på internet beaktas. Detta är samarbetspartierna överens om. Arbetssätt liknande provokativa åtgärder har genom bland annat Dumpens arbete, men även stora dagstidningar, använts för att identifiera presumtiva sexualförbrytare och pedofiler.

Min uppfattning är att det bästa vore om det var någon av våra brottsbekämpande myndigheter som ägnade sig åt att komma åt potentiella sexualbrottslingar, snarare än att privatpersoner på eget bevåg gör detsamma. Förmodligen hade arbetet bedrivits mer effektivt, och myndigheterna hade kunnat komma åt fler personer.

Detta verktyg kommer dock att begränsas av nuvarande lagstiftning eftersom det inte anses vara ett brott att kontakta barn i sexuellt syfte om det inte finns något brottsoffer, vilket är fallet när potentiella sexualbrottslingar hamnar i en fälla. Det krävs att kontakten sker med ett faktiskt barn, vilket inte är fallet vare sig det är brottsbekämpande myndigheter som genomför provokativa åtgärder eller om privatpersoner gör detsamma. 

Med bakgrund av detta vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Är ministern beredd att agera för ny lagstiftning som innebär att personer ska kunna dömas för försök eller förberedelse för kontakt med barn i sexuellt syfte?