Förebyggande av fallolyckor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 november 2006

Interpellation: Förebyggande av fallolyckor

Interpellation 2006/07:79 av Johansson, Ylva (s)

den 17 november

Interpellation

2006/07:79 Förebyggande av fallolyckor

av Ylva Johansson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Den vanligaste typen av skador bland äldre är frakturer till följd av fallskador. Risken att falla och skada sig ökar dramatiskt i takt med stigande ålder.

Tiotusentals äldre får varje år uppleva smärtan och rädslan som hör ihop med en allvarlig fallolycka som kräver sjukhusvård. För många blir ett brutet lårben det som ändrar förutsättningarna för vardagslivet. Rehabiliteringen kan ta lång tid och kanske återfås inte förmågan fullt ut. Förvirring eller försämrad hälsa blir alltför ofta en följd av sjukhusvistelse, sängliggande och stor omställning i vardagslivet.

Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2005 har antalet dödsfall till följd av höftfrakturer ökat sedan mitten av 1990-talet bland både män och kvinnor. Den ökande andelen äldre kan, enligt Socialstyrelsen, bara förklara en del av ökningen. Under 2001 var det 1 100 ålderspensionärer som dog till följd av fall. 42 000 personer sökte sjukvård på grund av fallskador. Därutöver skadas drygt 60 000 personer lindrigt i samband med fallolyckor. Kvinnor drabbas oftare än män av fallskador.

Genom att aktivt arbeta för att förhindra fallolyckor kan många liv sparas. Med enkla åtgärder i hemmen och på äldreboenden kan tusentals äldres livssituation påtagligt förbättras genom att de slipper falla och bryta sig; dessutom kan stora resurser sparas inom sjukvården.

Med hjälp av de plusjobb som den socialdemokratiska regeringen införde har många kommuner nu infört så kallade fixartjänster och kunnat anställa flera på äldreboendena. I kommuner med en ”Fixar-Malte” får äldre hjälp med enkla arbetsuppgifter som är svåra eller riskfyllda att utföra för den äldre själv. Det kan vara byte av säkringar, byte av glödlampor, att hänga upp en adventsstjärna, bära upp något på vinden eller att flytta en möbel.

I kommuner som under längre tid erbjudit den här typen av fixartjänster till äldre uppger man att man kunnat notera en markant minskning när det gäller allvarliga frakturer bland äldre.

Att förebygga fallolyckor bland äldre kräver förvisso många olika insatser, men att erbjuda avgiftsfria fixartjänster är uppenbarligen ett mycket bra sätt.

Riksdagen har nyligen, efter proposition från den tidigare socialdemokratiska regeringen, beslutat om en lagändring som underlättar för kommunerna att erbjuda denna typ av tjänster.

En av den nya borgerliga regeringens första åtgärder är att avskaffa de plusjobb som i en stor andel av landets kommuner är grunden för fixartjänsterna. Med stor sannolikhet kommer det att leda till att kommunernas arbete med att erbjuda fixartjänster till äldre kraftigt kommer att begränsas.

Mot bakgrund av det anförda vill jag fråga statsrådet:

1.   Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att det förebyggande arbete som i många kommuner utförs med hjälp av fixartjänster och erbjuds äldre i syfte att underlätta deras vardag och förebygga fallolyckor inte avskaffas när regeringen avskaffar plusjobben?

2.   Vilka ytterligare åtgärder kommer statsrådet att vidta för att förhindra att tiotusentals pensionärer varje år skadas allvarligt i sina bostäder på grund av fallolyckor?