företagares villkor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 31 oktober 2022

Interpellation: företagares villkor

Interpellation 2001/02:475 av Larsson, Maria (kd)

den 26 april

Interpellation 2001/02:475

av Maria Larsson (kd) till näringsminister Björn Rosengren om företagares villkor

Företagsamhet är i ordets mest grundläggande mening helt avgörande för ett samhälles fortlevnad. Förmågan att omsätta goda idéer i konkret och konstruktiv handling kan inte lovordas nog mycket. Företagsamheten springer ur människans önskan att utveckla och förändra den värld som omger oss.

Företagande, i meningen att starta och driva näringsverksamhet, utgår från det personliga initiativet. Ett gott klimat där enskilda människors idéer och kreativitet får möjlighet att blomma ut är av största vikt.

Ett gott småföretagarklimat är inte bara av värde för de eldsjälar som gör verklighet av sina drömmar. Frukten av deras arbete är att nya jobb skapas och att skattemedel genereras till den gemensamt finansierade välfärd som vi alla håller högt. Pengar som vi använder till skola och utbildning för de unga, till vård och omsorg för de behövande, till vägar och järnvägar som ger oss frihet att resa, bara för att nämna några områden.

Nu krävs ett samlat grepp när det gäller villkoren för landets företagare. Med omsorg om små företagares villkor vill jag ställa följande frågor till statsrådet Björn Rosengren:

Avser näringsministern att vidta några åtgärder för att minska regelkrånglet för småföretagare samt deras skyldighet vad avser uppgiftslämnade till myndigheter?

Avser näringsministern att vidta några åtgärder för att myndigheter ska fungera serviceinriktat och ha en tidslimit för svar?

Avser näringsministern att vidta några åtgärder för att omedelbart förändra regelverk och skatt för att förenkla för generationsskiften i fåmansbolag?

Avser näringsministern att avskaffa dubbelbeskattningen på aktier som gynnar utländska köpare framför svenska?

Avser näringsministern att vidta några åtgärder för att öka möjligheten till riskkapitalavdrag?

Avser näringsministern att vidta några åtgärder för att ge utsträckt tidsdräkt för provanställning?

Avser näringsministern att vidta några åtgärder för att sänka arbetsgivaravgiften?

Avser näringsministern att vidta några åtgärder för att momsinbetalning ska registreras den dag betalning sker?

Avser näringsministern att vidta några åtgärder för att beviskraven på skattemyndigheten vid skattetillägg och upptaxering skärps och att låta betalning ske först vid fällande dom i sista instans?

Avser näringsministern att vidta några åtgärder för att miljösanktionsavgifter ska vara proportionella och ta hänsyn till uppsåt och graden av miljöfara?

Avser näringsministern att vidta några åtgärder för att jämställa sent inkommen miljörapport med sent inkommen deklaration?

Avser näringsministern att vidta åtgärder för förlängd sjuklöneperiod i linje med Jan Rydhs?