företagsklimatet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 27 oktober 2022

Interpellation: företagsklimatet

Interpellation 2002/03:311 av Larsson, Maria (kd)

den 28 april

Interpellation 2002/03:311

av Maria Larsson (kd) till näringsminister Leif Pagrotsky om företagsklimatet

Tillväxt och förnyelse är honnörsord som upprepas här och var i regeringens finansplan i vårpropositionen. Insatser utlovas för att "skapa ett bättre entreprenörskap". De konkreta förslagen är dock få.

Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande frågor till näringsminister Leif Pagrotsky:

Vilka nya förslag avser näringsministern att lägga för att tillskapa "ett bättre entreprenörskap" och när kommer förslagen?