Företagsskatter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 april 2019

Interpellation: Företagsskatter

Interpellation 2018/19:152 Företagsskatter

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Innehållet i regeringens aviserade skattereform är fortfarande oklart. Dock har finansministern tydliggjort att målet med skattereformen inte är att sänka skattetrycket. Vi ser nu flera exempel på hur Magdalena Andersson fortsätter att försvaga möjligheten till tillväxt och investeringar. När regeringen presenterar justeringar som kan underlätta för generationsskiften är det inramat med hot om ytterligare skattehöjningar.

Skatteverkets ställningstagande om att datorhallar och uthyrning av vårdpersonal nu ska beskattas betydligt hårdare är oroväckande. Nya, tunga skattepålagor som slår direkt mot välfärdens kärna och tillväxtföretag skadar svensk konkurrenskraft.

Skatteverkets nya ställningstagande medför att företag som driver datorhallar nu får en oväntad ny skattebörda. Ställningstagandet från Skatteverket grundar sig delvis på en tidigare budgetproposition (prop. 2016/17:1) från den rödgröna regeringen. Ett annat ställningstagande från Skatteverket medför nu att uthyrning av vårdpersonal blir momspliktigt. En skattebörda som hotar god och tillgänglig vård i hela landet. Förutsägbarheten för företag och branscher skadas av ryckiga myndighetsbeslut och skapar en generell oro. Finansministern har dock inte deklarerat hur regeringen ska möta den nya skattebörda som slår mot vårdens personalförsörjning. Ministern har inte heller presenterat några åtgärder för hur de företag som driver datorhallar ska kunna värnas i det nya läget.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att säkerställa att konsekvenserna av den nya skattebördan på datorhallar inte får betydande negativa effekter för en viktig bransch?
     
  2. Vad avser ministern att göra för att förhindra att skattebördan på svenska företag ökar under mandatperioden?