Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 juni 2019

Interpellation: Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:242 Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

Statsrådet Strandhäll har för bland andra konstitutionsutskottet angett att Ann-Marie Begler fick lämna sin tjänst på grund av bristande samverkan. Samtidigt har Försäkringskassans dåvarande styrelseordförande Birgitta Böhlin framfört i medierna att hon inte kan påminna sig att brister i myndighetens samverkan varit uppe till diskussion med departementets ledning.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

Vilka brister i samverkan har förekommit, och när diskuterades dessa brister med generaldirektören eller Försäkringskassans styrelse?