Försäkringsskydd för ambulanspersonal

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 juni 2017

Interpellation: Försäkringsskydd för ambulanspersonal

Interpellation 2016/17:432 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2016/17:432 Försäkringsskydd för ambulanspersonal

av Eva Lohman (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Den svenska ambulanspersonalen omfattas av samma försäkringsskydd som övrig vårdpersonal. Detta innebär att de som yrkesgrupp ingår i försäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommun- och landstingsanställda (TFA-KL). TFA-KL är en avtalsförsäkring som omfattar de människor som arbetar inom bland annat kommuner, landsting och regioner.

Det är min mening att man bör se överett nationellt ekonomiskt försäkringsskydd i syfte att täcka in den extra risk som är ambulanspersonalens vardag. I och med att ambulanspersonalens arbete är så pass annorlunda jämfört med annan vårdpersonal bör detta vara möjligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Hur avser statsrådet att agera för att stärka försäkringsskyddet för ambulanspersonalen?