Förskottering av projektering av Norrbotniabanan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 16 augusti 2022

Interpellation: Förskottering av projektering av Norrbotniabanan

Interpellation 2008/09:479 av Baylan, Ibrahim (s)

den 29 april

Interpellation

2008/09:479 Förskottering av projektering av Norrbotniabanan

av Ibrahim Baylan (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

För att planeringen och byggandet av Norrbotniabanan ska fortsätta har kommunerna och landstingen i Norrbotten och Västerbotten förklarat sig beredda att förskottera kostnaderna för järnvägsutredningar mellan Luleå och Piteå samt mellan Robertsfors och Umeå.

Dessutom har de förklarat sig beredda att förskottera kostnaderna för järnvägsplanen mellan Piteå och Skellefteå. Erbjudandet har framförts till Banverket.

Med anledning av detta är min fråga till statsrådet Åsa Torstensson:

Kommer statsrådet att verka för att Banverket tillåts ta emot den utlovade förskotteringen?