Förslag om registreringsskatt och miljöbilsbonus

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Förslag om registreringsskatt och miljöbilsbonus

Interpellation 2011/12:75 av Ernkrans, Matilda (S)

den 28 oktober

Interpellation

2011/12:75 Förslag om registreringsskatt och miljöbilsbonus

av Matilda Ernkrans (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

I en debatt i SVT:s Aktuellt fick ministern en fråga om det system som finns i Frankrike där bilar med låga utsläpp, så kallade miljöbilar, belönas med en bonus och övriga nya bilar får betala en registreringsskatt efter utsläpp.

Ministern uttryckte en mycket positiv inställning till ett sådant system och sade att vi behöver ett sådant system i Sverige.

Miljöministerns svar är mycket glädjande och vi socialdemokrater har nyligen motionerat om att införa ett sådant system. Det förslag vi har lagt fram innebär i korthet att regeringens supermiljöbilspremie på 40 000 kronor finns kvar för bilar som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer men att det kompletteras med bonus i trappsteg ned till 5 000 kronor i bonus för bilar som ligger strax över gränsen för miljöbilsdefinitionen, det vill säga 120 gram koldioxid per kilometer. Enligt beräkningar från riksdagens utredningstjänst kan detta finansieras genom en registreringsskatt i tre steg, 5 000, 10 000 och 15 000 på bilar som inte klarar miljöbilsdefinitionen.

Förebilden för detta finns, som ju också nämndes i debatten i SVT, i Frankrike. Men även Norge och Storbritannien har liknande system.

Vi vet att Centerpartiet också tagit fram ett liknande förslag som vårt men eftersom det inte fanns med i budgetpropositionen har vi utgått från att det inte vunnit gehör i förhandlingar med de övriga borgerliga regeringspartierna.

Vilka initiativ är miljöministern beredd att ta för att tillse att ett system med miljöbilsbonus och registreringsskatt kommer på plats?

Vilka förslag på styrmedel är miljöministern beredd att framföra för att minska utsläppen från transporterna?