Försörjningssäkerhet vid höjd beredskap

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 oktober 2020

Interpellation: Försörjningssäkerhet vid höjd beredskap

Interpellation 2020/21:23 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2020/21:23 Försörjningssäkerhet vid höjd beredskap

av Alexandra Anstrell (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Världen är mer osäker och orolig än på länge, och oförutsägbarheten ökar. Vikten av försörjningstrygghet i händelse av kris och krig är något som inte nog kan understrykas.

Hela vårt samhälle och även försvaret är beroende av varor och tjänster som kommer från näringslivet. En stor del av våra samhällsviktiga verksamheter bedrivs av privata aktörer. Det handlar om exempelvis energiförsörjning, livsmedelsförsörjning, transporter och hälso- och sjukvård. Att det finns avtal med företag som kan garantera att trygga Försvarsmaktens förmåga till materiel och förnödenheter och tjänster vid höjd beredskap är nödvändigt.

I dag finns det inga lagliga möjligheter att krigsplacera människor vid företag annat än med allmän tjänsteplikt. Därför är det viktigt att säkerställa att de företag som Försvarsmakten har avtal med också har den kompetens de behöver och kan leverera även vid höjd beredskap.

En säker försörjning vid höjd beredskap är centralt.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

  1. Har ministern vidtagit några åtgärder för att det säkerställs vilka företag som måste vara kontrakterade vid höjd beredskap?
  2. Hur stor andel av leverantörer till Försvarsmakten har kontrakt att kunna leverera vid höjd beredskap?
  3. Anser ministern att försvaret har tillräckligt bra och säkra avtal för att trygga Försvarsmaktens förmåga till materiel, förnödenheter och tjänster vid höjd beredskap?
  4. Avser ministern att vidta några åtgärder för att öka försörjningstryggheten till Försvarsmakten vid höjd beredskap?
  5. Har ministern säkerställt att de kontrakterade leverantörerna har personal som är krigsplacerade med allmän tjänsteplikt?