Förstärkning av jämställdhetsbonusen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 mars 2015

Interpellation: Förstärkning av jämställdhetsbonusen

Interpellation 2014/15:273 av Johan Forssell (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2014/15:273 Förstärkning av jämställdhetsbonusen

av Johan Forssell (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Den 1 juli 2008 införde alliansregeringen en jämställdhetsbonus med syftet att ge föräldrar bättre ekonomiska möjligheter och drivkrafter till att fördela föräldraledigheten mer jämlikt samt att förbättra förutsättningarna för en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. Under 2012 förenklades och förtydligades bonusen. Män använder en allt större del av föräldrapenningen, men utvecklingen går långsamt. Allianspartierna föreslår därför att jämställdhetsbonusen förstärks för att öka mäns och kvinnors drivkrafter att fördela föräldrapenningen mer jämnt mellan sig.

Allianspartierna har föreslagit att jämställdhetsbonusen ska förstärkas för att uppmuntra en jämnare fördelning av föräldrapenningdagarna mellan föräldrarna, vilket också kan bidra till en ökad jämställdhet även på arbetsmarknaden. Ett mer jämställt föräldraskap ser vi som en central del i arbetet med att minska sjukskrivningstalen bland kvinnor och att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Riksdagen har ställt sig bakom Alliansens förslag och det åligger nu regeringen att skyndsamt genomföra de nödvändiga lagändringar som krävs.

Min fråga till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll är:

 

När kommer socialförsäkringsministern att påbörja och slutföra det nödvändiga lagstiftningsarbetet som krävs för att riksdagens beslut om förstärkt jämställdhetsbonus ska verkställas?