Försvarsmaktens korvetter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 13 juli 2022

Interpellation: Försvarsmaktens korvetter

Interpellation 2013/14:187 av Jeppsson, Peter (S)

den 29 november

Interpellation

2013/14:187 Försvarsmaktens korvetter

av Peter Jeppsson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Jag har ställt två skriftliga frågor till försvarsministern för att få veta när regeringen avser att fatta beslut avseende modifiering och ombyggnation av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall samt korvetterna HMS Göteborg och HMS Kalmar.

Tyvärr kan jag konstatera att ministern inte har gett något konkret svar på de frågor som jag har ställt.

Med anledning av detta väljer jag nu att göra ett nytt försök i form av en interpellation till ministern.

För att rekapitulera och få en samlad bild av mina båda skriftliga frågor och läget för marinens fyra korvetter så kommer här en kort summering:

Sex bevakningsbåtar kommer att avrustas 2015, och vedettbåten HMS Jägaren kommer att avrustas 2016.

Enligt plan kommer ytstridsfartygen HMS Göteborg och HMS Kalmar att byggas om till så kallade vedettbåtar, för att sedan kunna utföra bevakningsuppdrag.

HMS Kalmar beräknas vara i drift i mitten av 2016, och HMS Göteborg beräknas vara i drift 2017.

Försvarsmaktens insatsorganisation ska bestå av sju korvetter. Efter 2014, då de två korvetterna av Stockholmsklassen avvecklas, innebär det i praktiken att det är korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall som ska utgöra dessa sju korvetter tillsammans med fem Visbykorvetter.

Försvarsmakten har väntat på ett beslut under flera år, ombyggnation samt modifiering finns budgeterade.

Kommer inte ett beslut inom en snar framtid riskerar vi en drastisk försämring när det gäller Sveriges beredskap, bevakning och försvarsförmåga.

Försvaret behöver få ett snabbt beslut nu avseende korvettfrågan, men något sådant beslut har inte kommit.

Mina frågor till försvarsministern blir härmed:

1. När kommer beslut från regeringen avseende HMS Gävle och HMS Sundsvall?

2. När kommer beslut från regeringen avseende HMS Göteborg och HMS Kalmar?