Fortsatt utredning om lotterilagen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 februari 2006

Interpellation: Fortsatt utredning om lotterilagen

Interpellation 2005/06:226 av Axén, Gunnar (m)

den 30 januari

Interpellation 2005/06:226 av Gunnar Axén (m) till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

Fortsatt utredning om lotterilagen

I den utredning av lotterilagen som regeringens ensamutredare, Jan Francke, nu överlämnat till statsrådet slås tydligt fast att den svenska lotterilagen står i strid med EG-rätten. Utredningen har inte av regeringen givits tillräcklig tid att ordentligt utreda frågan varför flera oklarheter om den svenska lagens EG-legalitet återstår.

Det finns nu en uppenbar risk att om regeringen inte agerar i tid och återkommer med ett förslag på hur en svensk spelreglering som är förenlig med EG-rätten ska se ut, så faller hela systemet. Risken är då att vi står utan fungerande lagstiftning. Regeringen måste skyndsamt presentera en plan för hur en fortsatt utredning av den svenska spelmarknaden och lotterilagen ska se ut.

Det svenska spelmonopolet havererar mer för varje dag som går. Redan i dag bedrivs 80 % av spelet på Internet av utländska bolag. Det innebär att 80 % av intäkterna från Internetspel försvinner ut ur landet och undgår beskattning. När också spelen via Internet ökar i omfattning på bekostnad av traditionella lotterier går utvecklingen alltmer åt att svenskarnas spelande står helt utanför statens kontroll. Detta leder till att svenskarnas spelande allt mindre lyder under den svenska lagen. Det är ett uppenbart problem för spelarnas rättssäkerhet och konsumentskydd. När rättstvister med spelbolag uppstår tvingas spelarna att slita dessa i en utländsk domstol.

Utredningen konstaterar också att det varken finns juridiska eller tekniska möjligheter att stoppa denna utveckling. Det finns bland annat ett avgörande från Världshandelsorganisationen (WTO) som förbjuder länder att hindra spel från utländska bolag via Internet. Inom EES-området stoppas denna möjlighet av den fria rörligheten inom EG-rätten. Några möjligheter att backa utvecklingen till tiden innan konkurrensen via Internet föreligger således inte.

I den utredning som Jan Francke överlämnat till regeringen finns ett förslag skisserat på hur en svensk lagstiftning som skulle vara förenlig med EG-rätten skulle kunna se ut. Eftersom regeringen vägrat att ge utredningen tid att utreda denna fråga vidare är detta tyvärr bara en skiss. Det hade varit värdefullt att få se detta förslag fullt ut. Regeringens strypande av utredningen om lotterilagen antyder dock att regeringen inte är intresserad av förslag med denna inriktning.

Bollen ligger nu hos regeringen som stoppat utvecklingen. Under tiden som Lotterilagsutredningen sänds på remiss måste regeringen presentera en tidsplan för hur den fortsatta processen ska se ut.

Jag vill därför fråga statsrådet:

När avser statsrådet att presentera en tidsplan för när en ny lotterilag ska vara klar?

Hur avser statsrådet att låta vidare utreda hur den svenska lotterilagen kan göras förenlig med EG-rätten?

Avser statsrådet att låta vidare utreda det tionde kapitlet i Lotterilagsutredningen där det skissas på ett alternativt utformande av den svenska spelpolitiken?