Framtiden för försvarsmusiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 7 juli 2022

Interpellation: Framtiden för försvarsmusiken

Interpellation 2013/14:505 av Tina Ehn (MP)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2013/14:505 Framtiden för försvarsmusiken

av Tina Ehn (MP)

till Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

 

I Sverige har den traditionella försvarsmusiken vilat på två ben: musik till staten och musik till Försvarsmakten. Enligt uppgift hotas nu Marinens Musikkår av nedläggning, vilket i så fall leder till att en 500-årig försvarsmusiktradition går i graven och att musik till Försvarsmakten försvinner. Marinens Musikkår har genom sitt förvaltande och utvecklande av ett blåsmusikaliskt kulturarv ända sedan 1685 kommit att bli något utöver en ren försvarsangelägenhet. Musikkåren är en av få professionella orkestrar i landet och har som uppgift att verka i hela landet. Marinens Musikkår är inte endast en fråga för Försvarsmakten, det är även en fråga som handlar om ett kulturarv och professionell musik.

Om de förändringar som är aviserade genomförs innebär det att militärmusiken i det nya försvaret endast kommer att handla om musik i Stockholm och vid statsceremonier. Det innebär att övriga platser i Sverige inte får ta del av Marinens Musikkårs konserter, så som sker i dag.

Det finns förslag med avsikten att rädda och utveckla Försvarsmusiken, förslag om en grundlig utredning för Försvarsmusiken och förslag om ett nationellt uppdrag för Marinens Musikkår. Representanter för musikerkollektivet vid Arméns Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår och Marinens Musikkår har gemensamt uttryckt stor oro över konsekvenserna om antalet tjänster inom Försvarsmusiken reduceras.

Jag vill fråga kultur- och idrottsministern om möjligheten till en grundlig utredning av Försvarsmusiken, dess roll för kulturarvet och möjligheter för ett nationellt uppdrag, innan beslut med omfattande konsekvenser tas.

Jag vill även fråga kultur- och idrottsministern hur hon avser att säkerställa att det kulturarv som Marinens Musikkår utgör ska leva vidare.

Hur ser kultur- och idrottsministern på den förlust som blir i både bredd och uppdrag för hela landet utifrån ett eventuellt beslut om nedläggning av Marinens Musikkår?