Framtiden för LKAB och samhällsomvandlingen i Kiruna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 oktober 2021

Interpellation: Framtiden för LKAB och samhällsomvandlingen i Kiruna

Interpellation 2021/22:51 av Linda Modig (C)

Interpellation 2021/22:51 Framtiden för LKAB och samhällsomvandlingen i Kiruna

av Linda Modig (C)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Helstatliga Luossavaara-Kirunavaara AB har sedan 1890 brutit en av världens rikaste järnmalmsfyndigheter i Kirunavaara. Över tid har fler fyndigheter och fler mineral i Kirunaområdet och Malmberget blivit kärnan i råvaruförsörjningen, och verksamheten har stabilt över tid genererat miljardöverskott till statskassan.

Tisdagen den 12 oktober 2021 meddelade mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt att den avvisar LKAB:s ansökan om nytt tillstånd för befintlig och utökad verksamhet. Bolaget avser att överklaga beslutet men påbörjar samtidigt mitt under brinnande samhällsomvandling och pågående stadsflytt i Kiruna, efter att därmed ha förlorat sju års arbete, arbetet med en ny ansökan om miljötillstånd.

Mot bakgrund av den uppkomna situationen vill jag därför fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka initiativ och åtgärder är ministern beredd att initiera och vidta för att dels säkerställa fortsatt drift vid LKAB:s gruvverksamheter i Norrbotten, dels säkerställa ett aktivt engagemang från LKAB:s sida i den pågående stadsflytten i Kiruna?