Framtiden för svensk biogas

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 26 maj 2022

Interpellation: Framtiden för svensk biogas

Interpellation 2016/17:477 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2016/17:477 Framtiden för svensk biogas

av Gunilla Nordgren (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Svensk biogasproduktion befinner sig i en kris och det finns risk för nedläggningar av produktionsanläggningar. Konkurrensen snedvrids då andra länder, bland annat Danmark, har valt att främja inhemsk produktion av biogas genom produktionsstöd.

Vid export till Sverige av biogas som är producerad i exempelvis Danmark åtnjuter den samma skattebefrielse som svenskproducerad biogas. Med andra ord blir priset för importerad biogas mycket lägre. I dag är priset nere på en nivå som inte motsvarar produktionskostnaden i Sverige. Denna situation riskerar att slå ut svensk biogasproduktion, vilket vore högst olyckligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

Är statsrådet beredd att snarast vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med denna snedvridna konkurrenssituation och om så är fallet, vilka åtgärder ämnar statsrådet och regeringen att vidta?