Framtiden för svensk biogas

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 december 2017

Interpellation: Framtiden för svensk biogas

Interpellation 2017/18:221 av Gunilla Nordgren (M)

Besvarades tillsammans med

  • Biogas Interpellation 2017/18:235 av Karin Svensson Smith (MP)

Interpellation 2017/18:221 Framtiden för svensk biogas

av Gunilla Nordgren (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

I dag ökar importen av biogas till Sverige. Den största anledningen till detta är att Sverige går i otakt med många länder inom EU när det gäller stöd till biogasen. Detta innebär bland annat att importerad biogas med produktionsstöd i hemlandet även får ta del av svensk skattebefrielse när den säljs till Sverige. Det behövs således både samtal och ändringar framöver, och det behövs också ett nytt långsiktigt styrmedel för biogas efter 2020 när nuvarande skattebefrielse löper ut. Utöver det behövs även ett snabbt besked och en bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta att investera och utveckla biogasen.

Den snedvridna konkurrens som råder i dag medför att läget är så akut att det finns beslut om nedläggning av stora biogasanläggningar i Skåne och risk för att fler anläggningar tvingas stänga. Detta innebär förutom kapitalförstöring även att framtiden för svensk biogas är i fara, samtidigt som de flesta anser att biogasen är en viktig del i omställningen till en cirkulär ekonomi 

Det innebär även att insamlat matavfall inte kan rötas, att mängden biogödsel till lantbruket minskar samt förlorade arbetstillfällen i Sverige. Vid en tidigare interpellationsdebatt uttalade statsrådet att samtal med Danmark ska föras, och enligt uppgift görs detta men utan några framsteg.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att produktionen av svensk biogas inte ska drabbas av ytterligare minskningar och nedläggningar?
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att svenska biogasproducenter både på kort och på lång sikt ska kunna konkurrera med sina utländska konkurrenter på lika villkor?