Framtidens infrastruktur

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 februari 2022

Interpellation: Framtidens infrastruktur

Interpellation 2021/22:299 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2021/22:299 Framtidens infrastruktur

av Maria Stockhaus (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Det pågår en snabb teknikutveckling när det gäller vägfordon, elektrifiering och automatisering. Det är utveckling som både på kort och lång sikt kommer att påverka det svenska transportsystemet.

Den pandemi vi nu genomgår har också påverkat hur vi reser och arbetar. Det är rimligt att anta att en del av de förändringar vi nu sett kommer att leva kvar, och detta påverkar behovet av transporter.

Det är naturligtvis en utmaning när det gäller planering av infrastruktur och prioriteringar mellan investeringar.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

På vilket sätt tar ministern i sitt arbete med den nya infrastrukturplanen höjd för och hänsyn till både den teknikutveckling som sker och de förändringar i beteenden och transporter som pandemin fört med sig?