Framtidsinriktad polisutbildning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 februari 2007

Interpellation: Framtidsinriktad polisutbildning

Interpellation 2006/07:224 av Hultqvist, Peter (s)

den 17 januari

Interpellation

2006/07:224 Framtidsinriktad polisutbildning

av Peter Hultqvist (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Det är oerhört viktigt att polisutbildningen fördjupas och anpassas till de krav som framtiden ställer på en mer specialiserad, internationaliserad och kvalificerad brottslighet. Polisutbildningen måste kunna möta upp när det gäller att förbereda den enskilde polisen för arbete över ett brett fält med allt från så kallad vardagsbrottslighet till den hårt organiserade och till sin struktur maffialiknande brottsligheten. Miljöbrott, rasism, grovt våld, IT- och ekonomiska brott är andra exempel.

I ett svar till mig på en enkel fråga skriver justitieminister Beatrice Ask: Jag vill i sammanhanget passa på understryka att varken jag eller regeringen anser att utbildningen ska vara kortare än den nuvarande. Om blivande poliser ska fördjupa sig i något avseende, kan det innebära att den obligatoriska delen kortas.

Att göra polisutbildningen treårig på högskolenivå är , enligt min mening, nödvändigt. Redan nu har 14 av 21 polismyndigheter infört stödåtgärder, i många fall en sjätte termin, innan de nyutexaminerade poliserna får gå ut i ordinarie verksamhet. Detta för att täcka upp det som inte polisutbildningen på 2 ½ år gett tillräcklig kunskap och praktisk insikt om.

Det är exempelvis ett faktum att 17 av de 21 polismyndigheterna anser att nyblivna poliser inte har tillräckliga kunskaper i etik. Fjorton polismyndigheter anser att utbildningen behöver förstärkas när det gäller brottsofferbemötande. Bland annat Polisförbundet har därför hårt drivit frågan om en treårig polisutbildning på högskolenivå.

När justitieminister Beatrice Ask svarar mig att specialisering kan leda till kortare obligatorisk utbildning är det förvånande. En ytterligare termin skulle innebära att praktik och teori på ett helt annat sätt kan mötas i verkligheten. De nya poliserna skulle bli bättre förberedda för de utmaningar som väntar och det kan ske inom ramen för utbildningen. Därmed kan också de av polismyndigheterna självständigt införda stödprogrammen avvecklas.

Jag vill också peka på det förhållandet att en förlängd polisutbildning på högskolenivå kan bidra till att bredda sökandeunderlaget, bland annat med inriktning på kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund. Dessutom kan en sådan utveckling sätta fokus på pedagogik, innehåll och kvalitet i befintliga polisskolor. Målet måste vara att utbilda poliser som kan klara komplexa och svåra situationer och som är trygga i sin yrkesroll.

I detta perspektiv är det märkligt att Agneta Starks utredning om polisutbildningen avvecklas och inte får avslutas under normala former. Det är svårt att förstå vad som skulle vara farligt med det. Däremot förloras tid som skulle behövas för att snabbt utveckla den nya polisutbildning som framtiden kräver. Dessutom riskerar många kvalificerade förslag om utformning av polisutbildning, bland annat Högskolan Dalarnas, att slängas i papperskorgen.

Med anledning av ovanstående är mina frågor till statsrådet:

·       Hur avser statsrådet att verka för att framtidens polisutbildning ska innehålla både sådan bredd och kvalitet att en alltmer komplex och mångfasetterad brottslighet ska kunna mötas effektivt?

·       Hur avser statsrådet att verka för en polisutbildning som ger en grund för framtidens poliser att möta människor i svåra situationer, är mentalt förberedda på det oförberedda och komplexa samt är trygga i sin yrkesroll?

·       Hur avser statsrådet att verka för att de poliser som nu och under den närmaste tiden utbildas får en kvalitativt bättre utbildning än dagens?

·       Hur avser statsrådet att ta till vara allt det material som tagits fram av enskilda högskolor med förslag till utformningen av en ny polisutbildning på högskolenivå?