funktionshindrade i öststatsländerna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 25 november 2022

Interpellation: funktionshindrade i öststatsländerna

Interpellation 2000/01:171 av Fransson, Sonja (s)

den 6 december

Interpellation 2000/01:171

av Sonja Fransson (s) till socialminister Lars Engqvist om funktionshindrade i öststatsländerna

I Ryssland och övriga Östeuropa omhändertar staten barn med funktionshinder. Även barn som är utvecklingsstörda omhändertas och skickas till institutioner där det stora flertalet därefter stannar livet ut.

I många fall är situationen katastrofal. Byggnaderna är gamla och slitna eftersom det saknas ekonomiska resurser för underhåll och reparationer. Institutionerna har mångdubbelt fler intagna än de är byggda för från början. På en institution bor det t.ex. 80 funktionshindrade med 3 anställda i ett hus som är avsett för 12 personer. Det finns inga fönsterrutor i fönstren och inget rinnande vatten. De sanitära förhållandena är således vedervärdiga och personalen inriktar sitt arbete på enbart "förvaring".

Förhållandena vid dessa gamla institutioner strider således mot alla överenskommelser om grundläggande mänskliga rättigheter.

Många av de länder, där dessa förhållanden råder, ansöker nu om inträde i EU. I detta sammanhang har EU möjlighet att uppmärksamma de funktionshindrades situation och därmed skapa bättre förhållanden för två miljoner funktionshindrade i öststatsländerna.

Sverige har en unik möjlighet att som ordförandeland föreslå att EU i de kommande förhandlingarna kräver att dessa förhållanden ändras.

"EU bör således kräva respekt för de mänskliga rättigheterna av alla de länder som söker inträde och därmed se till att situationen vid institutionerna för funktionshindrade granskas i de kommande förhandlingarna".

Fattigdomen i dessa länder gör naturligtvis att EU-länderna också måste vara beredda att bistå med ekonomiskt stöd och kunskap. Precis som med programmet för kärnsäkerheten skulle EU kunna genomföra ett motsvarande program inom handikappområdet.

Sverige har just i år avvecklat de sista platserna vid institutioner för utvecklingsstörda. Detta har skett efter 30 års framgångsrikt reformarbete. Sverige har unika erfarenheter på detta område och bör därför dela med sig av sina erfarenheter i samband med de förändringar som måste komma i Östeuropa.

Med detta som bakgrund vill jag fråga ministern:

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att mänskliga rättigheter respekteras för funktionshindrade i öststatsländerna?

Ämnar ministern verka för att ett liknande program som gäller för kärnsäkerheten i EU också skapas inom handikappområdet?