GATS-förhandlingarna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 juni 2006

Interpellation: GATS-förhandlingarna

Interpellation 2005/06:458 av Romanus, Gabriel (fp)

den 22 maj

Interpellation 2005/06:458 av Gabriel Romanus (fp) till näringsminister Thomas Östros (s)

GATS-förhandlingarna

Trots en mycket svårgenomtränglig materia och en viss dimbildning har det framgått att EU @ som i GATS-förhandlingarna framför krav på hela unionens vägnar @ har krävt en liberalisering av distributionssektorn, utan att göra undantag för alkohol. Detta har av forskare och ideella organisationer i Kanada uppfattats som en attack på de nordamerikanska alkoholmonopolen. Det är för övrigt dessa forskare och ideella organisationer som har äran av att EU:s krav har blivit offentliga. Varken EU eller den svenska regeringen har ansträngt sig över hövan för att informera allmänheten om innebörden av vad EU kräver i vårt namn.

Oavsett om avsikten från EU har varit att ifrågasätta de amerikanska och kanadensiska delstatsmonopolen för alkoholdrycker är det inträffade djupt olyckligt. Det låter sig sägas att Sverige i GATS-förhandlingarna har gjort förbehåll för vårt detaljhandelsmonopol för alkohol. Men det hindrar givetvis inte att vi kan få i halsen från andra att det är svårt att få förståelse för att man kräver av andra det som man inte är beredd att leva upp till själv. Därför är det viktigt att det klargörs att EU:s krav inte innebär att man kräver avskaffande av amerikanska eller kanadensiska alkoholmonopol eller på annat sätt vill försvaga regleringar som syftar till att begränsa alkoholkonsumtion och skador.

Det bör också klargöras att EU, även om medlemsstaterna har olika uppläggning av alkoholpolitiken, nu allvarligt överväger hur en alkoholpolitisk strategi ska utformas för att begränsa alkoholskadorna, mot bakgrund av att Europa är den världsdel som har den största alkoholkonsumtionen och att detta utgör ett stort hälsoproblem och leder till stora sociala problem i många av Europas stater. Att i det läget kräva avveckling av alkoholpolitiskt motiverade regleringar i andra stater borde inte komma i fråga.

Det finns gott om forskning som visar att en avveckling av alkoholmonopolen i USA:s delstater och Kanadas provinser skulle innebära en betydande risk för ökade alkoholskador i dessa länder. EU har givetvis ingen anledning att verka för åtgärder som skulle leda till ökade alkoholskador i något land. Särskilt inte som världshälsoorganisationen WHO, där de flesta av jordens stater är medlemmar, nu också arbetar för att få fram verksamma åtgärder för att förebygga alkoholskador. I forskningsöversikten ”Alcohol @ no ordinary commodity” som har givits ut av 15 av världens ledande alkoholforskare i samarbete med WHO:s Europaregion, framhålls för övrigt statliga monopol för alkoholförsäljning som en av de mest verksamma åtgärderna för att förebygga alkoholskador.

Mot bakgrund av det anförda vill jag ställa följande frågor till näringsminister Thomas Östros:

1.   Är statsrådet beredd att verka för att alkohol undantas från kraven på liberalisering av tjänstesektorn i GATS-förhandlingarna?

2.   Är statsrådet beredd att verka för att EU undantar alkohol i sina krav inför de fortsatta GATS-förhandlingarna?

3.   Om detta inte lyckas, är statsrådet beredd att i varje fall verka för att det klargörs att EU inte kräver avveckling eller uppluckring av de nordamerikanska offentliga alkoholmonopolen eller en försvagning av andra regleringar som syftar till att förebygga eller begränsa alkoholskador?