Genomförandet av EU:s vapendirektiv

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 9 maj 2022

Interpellation: Genomförandet av EU:s vapendirektiv

Interpellation 2018/19:86 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:86 Genomförandet av EU:s vapendirektiv

av Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Regeringen har skrivit en lagrådsremiss om implementering av EU:s vapendirektiv. I lagrådsremissen föreslås att Sverige i flera avseenden ska gå längre i regleringen av laglydiga vapenägare än vad direktivet kräver. Detta gäller främst reglering av magasin för kantantänd ammunition, utökning av femårslicenser, bibehållet licenskrav på ljuddämpare samt placeringen av vissa sportskyttevapen i kategori A.

Före valet meddelade dåvarande justitieministern och landsbygdsministern, genom en debattartikel i tidningen Svensk Jakt i juni 2018, att regeringen inte avsåg att införa regler som försvårar svenska jägare vapeninnehav. I artikeln återfinns även följande citat:

”Det har på sistone framförts påståenden från oppositionen om att regeringen avser att införa regler som försvårar för jägare och sportskyttar i onödan, trots att det inte krävs av EU:s nya vapendirektiv. Påståendet saknar helt och hållet grund. Det är snarare tvärtom – vi avser att förenkla regelverket för de legala vapenägarna.”

Mot bakgrund av detta vallöfte är lagrådsremissen mycket överraskande. Det väcks en nyfikenhet kring huruvida den kommande propositionen kommer utgå från lagrådsremissen eller från ministrarnas vallöfte.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Avser regeringen att gå längre än vad EU:s vapendirektiv kräver när det gäller regleringen av legala vapenägare?
  2. Vad avser regeringen att göra för att förenkla regelverket för de legala vapenägarna?