Gifttunnor i Bottenhavet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Gifttunnor i Bottenhavet

Interpellation 2019/20:40 av Jörgen Berglund (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2019/20:40 Gifttunnor i Bottenhavet

av Jörgen Berglund (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

I Bottenhavet utanför bland annat Sundsvall finns stora mängder gifttunnor dumpade. På 1950- och 1960-talet dumpades ca 23 000 tunnor innehållande bland annat kvicksilverhaltig katalysatormassa i havet i Sundsvallsbukten. Tunnorna med kvicksilverhaltigt avfall har placerats i riskklass 1 enligt MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden) gjord av Länsstyrelsen i Västernorrland, bland annat med anledning av den stora mängd kvicksilver som de sammantaget innehåller.

Frågan om tunnor med giftigt avfall i Bottenhavet har tagits upp många gånger över åren. Redan i mitten på 1970-talet fanns artiklar som beskrev en potentiell miljökatastrof om innehållet i tunnorna med tiden skulle läcka ut. Tunnorna har nu legat på havets botten i över 60 år och innehåll har börjat läcka ut.

Arbetet med förorenade områden sker stegvis och Länsstyrelsen i Västernorrlands bedömning är att undersökningar av föroreningssituationen och en riskbedömning behöver tas fram i det utpekade dumpningsområdet. Lokalisering av hittills ej lokaliserade tunnor behöver genomföras.

I budgetpropositionen för 2018 var regeringens bedömning att den nuvarande åtgärdstakten är för låg för att åtgärda förorenade områden så att de inte utgör en risk för kommande generationer. Naturvårdsverket säger att de delar regeringens bedömning. År 2019 har Naturvårdsverket avsatt 492 miljoner kronor till åtgärder (inklusive sedimentsåtgärder).

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

  1. Delar ministern min syn om att det är viktigt att vi gör något åt gifttunnorna och det snabbt?
  2. Vad avser ministern och regeringen att göra för att tunnorna ska tas om hand?
  3. När menar ministern att arbetet med detta ska göras, och när ser ministern att det ska vara klart?
  4. Vad bedömer ministern kostnaden för att ta upp tunnorna till?