Grön omställning och bostadsförsörjning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 17 februari 2023

Interpellation: Grön omställning och bostadsförsörjning

Interpellation 2022/23:189 av Linus Sköld (S)

Interpellation 2022/23:189 Grön omställning och bostadsförsörjning

av Linus Sköld (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Klimatet kräver att vi ställer om till ett fossilfritt samhälle. Att genomföra en rättvis omställning innebär att ställa om på ett sätt som har starkt folkligt stöd. I norra Sverige finns en unik möjlighet som gör att omställningen till förnybara industriprocesser och en hållbar transportsektor kan genomföras på ett sådant sätt. I stället för att lägga skuld och ansvar på varje enskild individs konsumtion visar nyindustrialiseringen att omställningen kan innebära tillväxt, mervärde och fler jobb.

Och världens blickar är nu riktade mot det som sker i norra Sverige. Industrin investerar stora pengar i att ställa om sina processer med grön teknik. Det leder till att landets stora tillväxthopp finns i norr. Men för att investeringar i fossilfri stålproduktion, batteritillverkning och vätgasproduktion ska komma på plats krävs att det offentliga hänger med.

Regeringens samordnare för samhällsomställning i norr har bedömt att uppemot 100 000 människor ytterligare kommer att behövas i Norrbotten och Västerbotten för att klara av omställningen. De behöver ha någonstans att bo.

I Norrbotten är många bostadsmarknader så svaga att det är svårt att få ihop kalkylen för den som vill bygga nytt. Samtidigt råder bostadsbrist i en majoritet av kommunerna. I kommunerna Kiruna och Gällivare pågår en flytt av delar av centralorterna samtidigt som det råder stor bostadsbrist. Detta ställer krav på stort bostadsbyggande.

Som en följd av det ovan beskrivna har investeringsstödet för klimatsmarta lägenheter till rimlig hyra varit mycket välgörande. Men sedan regeringen abrupt avvecklat det blev många projekts finansiering betydligt skakigare. Stora inkonsekvenser har uppstått, och risken är att byggtakten avtar drastiskt trots att behoven av fler bostäder är stora i Norrbotten.

Frågan om hur bostadsbyggande kan underlättas på svaga bostadsmarknader har utretts upprepade gånger. Ska vi klara den gröna omställningen behövs insatser som gör att den som vill bygga nytt eller bygga om på landsbygden har möjlighet att finansiera det, trots ett lågt marknadsvärde.

Att klara bostadsförsörjningen i norra Sverige är avgörande för att vi ska klara den gröna omställningen.

Därför vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

  1. Hur avser statsrådet att agera för att all den arbetskraft som nu behövs i norra Sverige också ska ha någonstans att bo? 
  2. Hur avser statsrådet att underlätta bostadsförsörjningen i samhällsomvandlingarna i Kiruna och Gällivare?