Gröna näringar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 april 2022

Interpellation: Gröna näringar

Interpellation 2021/22:414 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2021/22:414 Gröna näringar

av Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)

 

I Sverige finns cirka 700000 utrikes födda som inte är självförsörjande. Många uppbär försörjningsstöd eller är i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är inte ekonomiskt försvarbart för samhället – eller för individen som inte kommer in på arbetsmarknaden och blir självförsörjande med en egen inkomst.

Medier runt om i landet rapporterar nu om stora problem för gröna näringar när det inte kommer arbetskraft från Ukraina. SR P4 Östergötland hade nyligen ett inslag i radion där bär- och grönsaksodlaren på Lida trädgård larmade om brist på arbetskraft.

”I första hand tänker jag faktiskt på mina arbetare och i andra hand hur vi ska klara säsongen, säger bär- och grönsaksodlare Alf Bjelkenstedt på Lida trädgård utanför Norrköping. Många av landets säsongsarbetare inom jordbruket kommer från Ukraina och nu kan de inte ta sig till Sverige på grund av kriget, vilket kommer att påverka vår- och sommarbruket.  Varje år behöver odlaren Alf Bjelkenstedt ungefär 100 säsongsarbetare och hälften av dem kommer från Ukraina.”

Till gröna näringar kommer jordgubbsplockare, bärplockare, skogsplanterare med flera. Det är jobb som passar väldigt många av dem som inte är självförsörjande, bland andra utrikes födda.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark:

 

  1. Vilka akuta åtgärder avser ministern att vidta för att se till att utrikes födda med försörjningsstöd kommer i arbete i gröna näringar?
  2. Vilket samarbete sker mellan Arbetsförmedlingen och branschorganisationer i närtid för att säkerställa att det finns arbetskraft i de gröna näringarna?
  3. Avser minstern att ändra ersättningssystem så att det inte lönar sig att uppbära försörjningsstöd, extratjänst eller a-kassa, för att på detta sätt motivera personer att ta arbeten i gröna näringar?