Hållbara finanser och stabila skattebaser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 mars 2021

Interpellation: Hållbara finanser och stabila skattebaser

Interpellation 2020/21:458 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2020/21:458 Hållbara finanser och stabila skattebaser

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det är uppenbart att det finns ett inbyggt problem med hela idén med grön skatteväxling. Själva idén med miljöskatter är att de ska leda till att skattebasen minskar. Som Klas Eklund beskriver det i sin ESO-rapport Vårt framtida skattesystem är grön skatteväxling svårare än vad det låter, och en viktig insikt är att en lyckad miljöskatt på sikt medför minskade skatteintäkter – inte stigande.

Det medför risker för de offentliga finanserna om ett antal små, osäkra och eroderande skattebaser successivt ska utgöra en allt större andel av skatteunderlaget. De skatter som brukar benämnas som miljöskatter inbringar i dag omkring 100 miljarder kronor per år.

Regeringens så kallade miljöskatter, som har införts under de senare åren, har även ett annat problem: De skadar legitimiteten för skattesystemet på grund av sin dåliga utformning och medför nya problem för hushåll, företag och människors vardag.

Just nu håller regeringen på med för många experiment i skattepolitiken. Det medför en risk för hållbara offentliga finanser och skattesystemets legitimitet.


Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Har ministern gjort en analys av vilka risker som regeringens aviserade ”gröna skatteväxling” medför för de offentliga finanserna, och avser hon i så fall att vidta åtgärder mot dessa risker?
  2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att trygga hållbara offentliga finanser framgent?