Handelsavtalet med Mercosur

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 september 2019

Interpellation: Handelsavtalet med Mercosur

Interpellation 2018/19:313 av Lorena Delgado Varas (V)

Interpellation 2018/19:313 Handelsavtalet med Mercosur

av Lorena Delgado Varas (V)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Amazonas är en viktig pusselbit i arbetet för att förhindra den globala uppvärmningen att gå över två grader. Amazonas står för en femtedel av jordens syreproduktion och har den ojämförligt största artrikedomen på planeten. I år har skogsbränderna ökat med 83 procent jämfört med förra året. Något som den illegitime presidenten Bolsonaro väljer att inte se. Bolsonaro har länge profilerat sig genom att förneka klimathoten, vilja masskövla Amazonas och uttala stöd till att bryta mot de mänskliga rättigheterna. Det är känt att bränder skapas för att omvandla skyddad skog till odlingsbar mark utan hänsyn till konsekvenserna för miljö, klimat eller urfolk.

Men Amazonas är inte bara Brasiliens angelägenhet, det är också vår angelägenhet. Vi ska som land inte ingå handelsavtal som bryter mot de globala målen. Handelsavtal som innebär att världens syreproduktion äventyras eller där många av jordens arter utrotas bör inte förordas av regeringen. Inte heller ska vi säga ja till samarbete med länder som hotar urfolkens liv. Om inte handelsavtal används som de politiska instrument de faktiskt är, vad är då meningen med detta annat än att maximera tillväxt och vinst? Vi menar att all handel måste ske med stor hänsyn till miljö och klimat, för arbetstagares och ursprungsbefolkningars rättigheter och med stor transparens mot allmänheten. Kan ett land inte åta sig att till exempel följa Parisavtalet ska EU inte teckna handelsavtal med detta land. Vänsterpartiet är hittills det enda svenska partiet som tydligt tar ställning i denna fråga.

Vi i Vänsterpartiet kräver därför att det nuvarande handelsavtalet med Mercosurländerna stoppas och att bindande klimat- och miljöåtaganden omedelbart skrivs in. Att välja att säga ja till handelsavtalets nuvarande form rimmar illa med de åtaganden regeringen säger sig vilja ta i klimatfrågan.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ann Linde:

 

  1. Avser statsrådet att arbeta för att handelsavtal ska användas som de politiska instrument de är och i detta fall ställa krav på Brasilien att landet ska följa sina klimatåtaganden och kommer statsrådet i annat fall att säga nej till Mercosuravtalet?
  2. Avser statsrådet att jobba för att handelsavtalen ska användas till att driva fram klimatfrågan och mänskliga rättigheter, i synnerhet arbetares rättigheter, kvinnors rättigheter och urfolkets rättigheter?
  3. Avser statsrådet att fortsättningsvis förorda att skriva på handelsavtal med länder som inte följer Parisavtalet?