Haparandabanan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 maj 2018

Interpellation: Haparandabanan

Interpellation 2017/18:525 av Birger Lahti (V)

Interpellation 2017/18:525 Haparandabanan

av Birger Lahti (V)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Inom tre timmars tågresa bor det i gränsområdet längst upp vid Bottenviken mellan Sverige och Finland i dag ungefär 400 000 människor. Det finns persontrafik på den svenska sidan till Boden och på den finska sidan till Kemi. Däremellan fattas det dock tågförbindelser. Utbyggd persontrafik dels mellan länderna, dels mellan Luleå och Haparanda är en viktig del av de transportpolitiska utvecklingsmålen, där också staten har ett stort ansvar. Statens ansvar omfattar internationell och interregional persontrafik, och eftersom gjorda beräkningar visar att ca 50 procent av resandet blir gränsöverskridande bör staten se över möjligheterna att bidra till att trafiken kan upptas.

Pendeltågslinjen mellan Luleå och Haparanda ser nu ut att kunna bli verklighet sedan det regiongemensamma bolag som köper in och hyr ut tågsätt nu tilldelat Norrtåg de tåg som behövs för att kunna ta linjen i bruk. Det innebär att alla förutsättningar för att trafiken ska kunna starta i princip är på plats. Haparandabanan är en unik tågförbindelse där region och berörda kommuner enats om att tillsammans finansiera 50 procent av kostnaderna. Resterande kostnader, uppskattningsvis 10 miljoner kronor årligen, behöver staten ta ansvar för.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth följande:

 

Vilken nivå av statlig inblandning i Haparandabanan bedömer statsrådet är rimlig att förvänta sig?