Hastighetssänkningar och tillväxten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 januari 2021

Interpellation: Hastighetssänkningar och tillväxten

Interpellation 2020/21:238 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2020/21:238 Hastighetssänkningar och tillväxten

av Thomas Morell (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

På alla landets vägar färdas människor varje dag på väg till och från sina arbeten. Vardagstransporter för inköp, fritidsaktiviteter för barn, besök hos släkt och vänner är också viktiga transporter. Gods fraktas och olika samhällstjänster utförs. Vägarna förbinder dessutom våra olika landsändar med varandra och Sverige med våra grannländer.

När man färdas på en del av dessa vägar är det omöjligt att inte både se och känna det bristande underhållet, även om vägkvaliteten skiljer sig radikalt inom landet, med påtagligt sämre vägar i skogs- och glesbygdslän.

Till råga på allt genomför Trafikverket just nu en hastighetsöversyn i hela landet. På vägar utan mittseparering sänks hastigheten. Mängder av sträckor kommer att skyltas om med 80-skyltar, medan tjälskotten, spåren och avsaknaden av viltstängsel kvarstår. Det vore sannolikt en bättre satsning att underhålla de eftersatta vägarna än att sänka hastigheterna på grund av att de är eftersatta.

Hastighetssänkningarna i synnerhet och det bristande underhållet i allmänhet ökar människors restider, krymper arbetsmarknaderna och försvårar näringslivets transporter. Det är ett hot mot hela landets tillväxt. Den i vissa områden positiva utvecklingen vad gäller ökad inflyttning, ökad turism och stora industrisatsningar riskerar att bromsas.

Med hänvisning till ovanstående frågar jag infrastrukturminister Tomas Eneroth:


Vad tänker ministern och regeringen göra för att förhindra att näringslivet och arbetsmarknaden i Sveriges glesbygder drabbas negativt av den sänkning av hastighetsgränserna på våra vägar som nu genomförs?