Hatbrott mot svenskar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 27 juli 2022

Interpellation: Hatbrott mot svenskar

Interpellation 2021/22:502 av Pontus Andersson (SD)

Interpellation 2021/22:502 Hatbrott mot svenskar

av Pontus Andersson (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Rasism eller fientlighet är inte på något sätt en fråga som är begränsat till ett lands ursprungsbefolkning mot ett lands minoriteter. Det är tvärtom i Sverige, där svenskarna i internationella mätningar anses vara ett folk som i jämförelse med andra är väldigt toleranta mot personer med annan bakgrund än de själva. Problemet i Sverige finns inte minst mellan olika invandrargrupper, eller i förakt från invandrargrupper gentemot svenskarna och den svenska kulturen.

I den svenska lagstiftningen kan många olika typer av brott anses vara ett hatbrott; avgörande är om motivet är att kränka en person på grund av exempelvis dennes hudfärg, etnicitet eller nationella ursprung. I Sverige har ingen person dömts för hatbrott mot svenskar på grund av den kränktes hudfärg, etnicitet eller nationella ursprung, detta trots att svenskfientligheten är utbredd och att det i Sverige i dag finns såväl kommuner som stadsdelar och inte minst skolor där svenskar är i minoritet.

Dagens lagstiftning omöjliggör inte för någon att bli dömd för hatbrott med svenskfientliga motiv, men trots att svenskfientligheten i dag är utbredd har ingen person hittills blivit dömd för hatbrott med svenskfientliga motiv.

Min bedömning är därför att lagstiftningen behöver omarbetas så att det tydliggör att hatbrott inte förblir ett straffrättsligt skydd enbart för invandrare och minoritetsgrupper utan också för svenskarna. 

Med bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson följande:

 

Avser ministern och regeringen att ta initiativ till en förändring av hatbrottslagstiftningen för att tydliggöra möjligheten att döma personer med svenskfientliga motiv för hatbrott?