Hjälpmedel till personer med funktionsvariation

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 mars 2022

Interpellation: Hjälpmedel till personer med funktionsvariation

Interpellation 2021/22:392 av Margareta Fransson (MP)

Interpellation 2021/22:392 Hjälpmedel till personer med funktionsvariation

av Margareta Fransson (MP)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den offentliga upphandlingen står för nära en femtedel av Sveriges bnp. Var tionde person i arbetsför ålder har en funktionsnedsättning som påverkar hans eller hennes arbetsförmåga. I dag handlar det om 655 000 personer i åldern 16–64 år. Bara varannan av dessa har ett arbete. Många av de som utestängts från arbete som en följd av ett visst funktionshinder skulle kunna ta anställning om de fick tillgång till moderna hjälpmedel.

Samma gäller skolan. Alla barn med funktionsnedsättning ska ha samma rättighet till skolgång som alla andra. Tillgång till moderna hjälpmedel är ofta en förutsättning för detta.

Idag är cirka 10 procent av Sveriges befolkning beroende av hjälpmedel för det dagliga livet. De traditionella hjälpmedlen blir alltmer digitala, och välfärdsteknik får en allt större roll för personer med funktionsvariationer. Tyvärr är det dock alldeles för få som får del av de nya och innovativa hjälpmedel som finns på marknaden.

Upphandlingarna av hjälpmedel till funktionshindrade fungerar nämligen inte. De kriterier som uppställs vid upphandlingar är i princip alltid bara en kopia av den senaste upphandlingen. Det leder till att nya och innovativa hjälpmedel i praktiken aldrig kan vara en del av upphandlingarna. Det är brukarna som blir lidande.

Upphandlingar av hjälpmedel till funktionshindrade fokuserar dessutom för mycket på pris i stället för prisvärdhet och användarnytta. Lägst pris är inte detsamma som lägst kostnad.

Nya och innovativa hjälpmedel jämförs med andra hjälpmedel som är billigare, men som helt saknar det nya hjälpmedlets unika och livsförändrande egenskaper. Det stänger ute funktionshindrade från arbetsmarknaden och låser ofta fast dem i ett livslångt utanförskap.

Föråldrade upphandlingsmetoder och återanvändande av gamla upphandlingsunderlag får aldrig komma i vägen för att funktionshindrade ska få tillgång till de hjälpmedel som behövs för att bryta deras utanförskap.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur avser ministern att arbeta för att upphandlingarna av hjälpmedel till personer med funktionsvariation ska fylla sin funktion och ge behövande tillgång till innovativa hjälpmedel?