Hög brottsutsatthet bland företagare och deras anställda

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 mars 2020

Interpellation: Hög brottsutsatthet bland företagare och deras anställda

Interpellation 2019/20:330 av David Josefsson (M)

Interpellation 2019/20:330 Hög brottsutsatthet bland företagare och deras anställda

av David Josefsson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I en undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemmar (Företagens oro för brottslighet – Extrainsatt undersökning i Företagarpanelen, september 2019) svarade 72 procent att de oroar sig för att brottslighet kan leda till negativa konsekvenser för deras företag. 

Av dem som svarade att de oroade sig var det 81 procent vars oro ökat de senaste två åren. Totalt svarade 62 procent att de trodde att deras företags kostnader för brott och brottsförebyggande åtgärder kommer att öka de kommande fem åren. 

Ingen av de tillfrågade företagarna upplevde att oron hade minskat de senaste två åren, och ingen av företagarna trodde heller att kostnaderna skulle minska de kommande fem åren.

Samtidigt visar Svensk Handels trygghetsbarometer för fjärde kvartalet 2019 att nästan fyra av tio handlare (38 procent) drabbats av en butiksstöld den senaste veckan. Motsvarande siffra för det tredje kvartalet var 27 procent.

Nästan var tionde butik (9 procent) anger dessutom att de drabbats av hot eller våld i samband med en stöld den senaste månaden, och drygt var femte butik (21 procent) har varit utsatt för hot eller våld vid andra tillfällen än vid en stöldsituation. 

Enligt en rapport från Handelns Utredningsinstitut (HUI), Brottslighetens kostnader för svenska företag, från maj 2018 var de direkta kostnaderna för brottslighet för svenska företag 55 miljarder kronor årligen. Också det bygger på en uppskattning utifrån enkätsvar men ger ändå en indikation på problemets inverkan på samhällsekonomin.

Förutom alla de andra negativa konsekvenser som brottslighet och otrygghet ger i ett samhälle skapar brottsligheten och otryggheten också konsekvenser för företagande, arbete och ekonomisk utveckling i Sverige. 

Med anledning av ovanstående är min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka konkreta åtgärder i närtid är ministern beredd att vidta för att minska brottsutsattheten hos företagare och deras anställda?