Höjda löner för polisen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 mars 2019

Interpellation: Höjda löner för polisen

Interpellation 2018/19:71 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2018/19:71 Höjda löner för polisen

av Johan Forssell (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I den av riksdagen antagna budgeten från Moderaterna och Kristdemokraterna ingår en särskild satsning på höjda polislöner. Totalt sett rör det sig om 360 miljoner kronor under 2019 som ska gå till höjda polislöner.

Statsrådet Mikael Damberg har vid flera tillfällen, bland annat i SVT:s Agenda, gjort uttalanden som går att tolka som att regeringen inte har för avsikt att genomföra den särskilda lönesatsningen. Detta trots att det inte är upp till regeringen att själv välja vilka delar av budgeten som ska genomföras.

Polisen måste få rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Höjda polislöner är en viktig del av att göra polisyrket mer attraktivt. Om regeringen överväger att trotsa riksdagens budgetbeslut är det allvarligt och riskerar att få stora konsekvenser.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Avser statsrådet att genomföra riksdagens beslut om en särskild lönesatsning för svensk polis?
  2. Hur avser statsrådet att säkerställa att den särskilda lönesatsningen leder till de ökade löner som varit intentionen med satsningen?