Homosexuella asylsökande från Afghanistan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 januari 2009

Interpellation: Homosexuella asylsökande från Afghanistan

Interpellation 2008/09:246 av Streijffert, Magdalena (s)

den 14 januari

Interpellation

2008/09:246 Homosexuella asylsökande från Afghanistan

av Magdalena Streijffert (s)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Torsdagen den 27 november 2008 sattes en homosexuell man på ett flygplan till Kabul. I Sverige har han under sju års tid kunnat leva öppet med sin sexuella läggning och träffa andra homosexuella män. Vad väntar honom när han kommer tillbaka till Afghanistan? I svenska ambassadens rapportering om situationen för HBT-personer i landet sägs att öppen homosexualitet inte förekommer och att homosexuella samlag är förbjudna enligt sharia. Det finns inget rättsligt skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.

Det är visserligen inte statsrådets uppgift att kommentera beslut i enskilda asylärenden, men det nu aktuella ärendet väcker principiella frågeställningar som också statsrådet har att förhålla sig till. I förarbetena till den nu gällande utlänningslagen behandlas också frågan om asyl till den som i sitt hemland förföljs på grund av sin sexuella läggning. I socialförsäkringsutskottets av riksdagen godkända betänkande (2005/06:SfU4, s. 13) diskuteras bland annat riskbedömningen för en homosexuell person som dolt sin sexuella läggning i hemlandet eller i Sverige. Efter att ha konstaterat att detta är en grannlaga uppgift säger utskottet följande:

Redan det förhållandet att personen levt öppet som homosexuell i Sverige torde kunna innebära en risk för avslöjande och därmed förföljelse i hemlandet, till exempel om det finns personer som av någon anledning vill skada honom eller henne. Dessutom anser utskottet att det inte är rimligt att kräva att en person som levt öppet i Sverige som homosexuell i fortsättningen ska dölja sin sexuella läggning för att undgå förföljelse i hemlandet.

Migrationsverkets rättschef har därefter fattat ett vägledande beslut den 27 juni 2008 (Lifos dokument nr 18 952). Beslutet innehåller en bedömning av motiven till den nya lydelsen av utlänningslagen och de uttalanden som därvid gjorts i förarbetena. Migrationsverket konstaterar bland annat att förarbetena innebär att det aldrig får krävas av en asylsökande att denne ska göra avkall på en sådan grundläggande egenskap som sin sexuella läggning vid ett återvändande. I det vägledande beslutet konstateras också att det inte är rimligt att kräva att en person som levt som öppet homosexuell i Sverige i fortsättningen ska dölja sin sexuella läggning för att undgå förföljelse i hemlandet.

Migrationsverkets vägledande beslut stämmer således väl överens med riksdagens beslut och motivet för denna förändring. Trots detta väljer Migrationsverket att skicka tillbaka en homosexuell man till Afghanistan – efter sju års vistelse i Sverige – där han enligt all tillgänglig landinformation inte kan leva öppet med sin sexuella läggning utan måste dölja den för att undgå förföljelse.

Mot bakgrund av vad som anförts vill jag fråga vilka åtgärder statsrådet är beredd att vidta för att en rättstillämpning i enlighet med vad som uttalats i förarbetena ska säkerställas när det gäller frågor om asyl till personer som i sitt hemland riskerar att förföljas på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.