Hot och trakasserier mot företagare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 februari 2018

Interpellation: Hot och trakasserier mot företagare

Interpellation 2017/18:163 av Åsa Coenraads (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:163 Hot och trakasserier mot företagare

av Åsa Coenraads (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

De autonoma grupper som tar lagen i egna händer och med olagliga medel terroriserar företagare och branscher växer. I dag finns det lobbygrupper och föreningar som direkt eller indirekt vill belägga svenska lantbrukare med näringsförbud. Företagare och jägare förföljs och trakasseras systematiskt i sina hem och på sina arbetsplatser, under åberopande av demonstrationsrätten och åsiktsfriheten. Det finns även personer och organisationer som åker runt till skolor och kommunala bibliotek, där de helt öppet förespråkar vad de kallar för civil olydnad och ger praktiska exempel på hur denna ska kunna gå till väga. Men metoderna har inget med civil olydnad att göra; det handlar om ren och skär brottslighet. Stöld, hot, trakasserier, olaga intrång, mordbrand och skadegörelse riktat mot privatpersoner och näringsidkare kan aldrig accepteras av ett samhälle. När polis och åklagare sedan inte har möjlighet att lagföra den som begår brotten äventyras inte bara näringsfrihet och arbetstillfällen. Det sänder även en signal om att lagen kan tas i egna händer och att den här typen av brottslighet är riskfri för förövaren. 

Polisen måste ta den här typen av brott på större allvar, och straffpåföljden behöver bli strängare. Ökat fokus måste till för att förhindra brott mot landsbygdsföretag och djurhållare. Hot och trakasserier får aldrig tvinga lagliga företag att stänga. Sverige ska vara ett land som upprätthåller sin världsledande position som föredöme och som stimulerar landsbygdsföretag och gröna näringar att växa. Sverige ska vara ett land byggt av lag och ordning. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att skydda företagare som utsätts för hot, trakasserier och skadegörelse? 

2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att höja straffen för den här typen av brottslighet?