Hotade jobb i Hallstavik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 22 augusti 2022

Interpellation: Hotade jobb i Hallstavik

Interpellation 2007/08:776 av Damberg, Mikael (s)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:776 Hotade jobb i Hallstavik

av Mikael Damberg (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Jobben för de anställda vid Hallsta Pappersbruk i Hallstavik i norra Roslagen är hotade. Enligt fackförbundet Pappers beräkningar kan uppemot 300 personer bli av med jobbet. Personalminskningen grundas på att ägaren Holmen Paper AB vill dra ned på standardpapperstillverkningen vid Hallsta. Då mer än 60 procent av arbetstillfällena i Hallstavik direkt eller indirekt är kopplade till bruket är varslen naturligtvis ett oerhört hårt slag för ett samhälle med 4 465 invånare.

För att ge en tydlig bild av hur allvarligt det här är kan jag exemplifiera med att 300 försvunna jobb i Hallstavik motsvarar att ca 70 000 personer skulle sägas upp i Stockholm.

Om sådana massiva uppsägningar gjordes i Stockholm skulle med all säkerhet regeringen inte kunna titta på utan att agera. Men vilket är regeringens engagemang för den lilla bruksorten Hallstavik?

Regeringen och näringsministern inser säkert hur djupt allvarliga de aviserade nedskärningarna är för de boende i Hallstavik. Min förhoppning är att näringsministern här i aktiv handling visar det engagemang för glesbygden som ministern brukar tala så varmt om.

Min fråga till näringsministern är:

Vilka initiativ avser näringsministern att ta för att mildra effekten av nedskärningarna och underlätta omställningen för de anställda vid Hallsta Pappersbruk?