Hundsmuggling och risken för rabies

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 april 2022

Interpellation: Hundsmuggling och risken för rabies

Interpellation 2021/22:449 av Yasmine Eriksson (SD)

Interpellation 2021/22:449 Hundsmuggling och risken för rabies

av Yasmine Eriksson (SD)

till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Att smuggla in hundar till Sverige kan vara en mycket lukrativ affär – på djurens bekostnad. Inte sällan kommer valparna från så kallade valpfabriker, med miserabla förhållanden för hundarna.

Tyvärr är det tydligt att den illegala införseln av hundar ökar. Med detta följer risken för att sjukdomar kommer in i Sverige. Risken för att djur som tas in illegalt, gömda eller med falska dokument, ska föra med sig sjukdomar oroar både veterinärer och Jordbruksverket.

Det finns flera sjukdomar som kan sprida sig till både djur och människor i Sverige. Den allvarligaste är givetvis rabies, en till 100 procent dödlig sjukdom. Varje år dör närmare 60 000 människor av rabies runt om i världen, omkring hälften är barn under 15 år. Hundar är den absolut vanligaste smittkällan. Det är dock viktigt att understryka att Sverige ännu så länge är förklarat rabiesfritt.

Fram tills nyligen fanns det inte några exakta uppgifter över hur många hundtransporter som görs till Sverige, bara en försiktig uppskattning på cirka 500 om året. För att få bättre kunskap genomförde Länsstyrelsen Skåne förra året en stickprovsundersökning av djurtransporterna. Den indikerar att hundtransporterna är betydligt fler än myndigheterna tidigare trott. Länsstyrelsen Skåne uppskattar att det görs 10 000–15 000 hundtransporter till Sverige årligen. De stora volymerna oroar, enligt uppgift, myndigheten.

12 procent av de kontrollerade transporterna under stickprovsundersökningen förra året hade så allvarliga brister att de avvisades direkt vid gränsen. Tullverkets statistik visar samma trend; myndigheten har aldrig tidigare stoppat så många hundar som under förra året. 2021 stoppades 523 hundar, till skillnad från 294 hundar året före.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna-Caren Sätherberg:


Avser statsrådet att verka för ett ökat fokus på den illegala införseln av hundar, och hur ser statsrådet på riskerna att få in rabies till Sverige?