Id-kontroller

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 mars 2016

Interpellation: Id-kontroller

Interpellation 2015/16:378 av Mats Persson (L)

Interpellation 2015/16:378 Id-kontroller

av Mats Persson (L)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I början av januari infördes id-kontroller på Kastrup. Id-kontroller behövs för att hantera en extraordinär situation med så många som söker sig just till Sverige. Men de behöver vara utformade på ett annat sätt för att inte arbetspendlingen och integrationen i Öresund ska drabbas. Liberalerna drev att id-kontrollerna endast skulle införas i sex månader för att sedan snabbt kunna justeras. Det är synd att regeringen inte hörsammade vår linje. 

Med dagens utformning av id-kontrollerna förlängs restiden. För resenärer till Hyllie från Köpenhamn ökar restiden med 30 minuter, och för resor längre in i Skåne är förseningen omkring en timme. Det är ohållbart. Därför är det viktigt att regeringen agerar mycket skyndsamt för att skapa en ordning där id-kontrollerna utförs på ett sätt som ger påtagligt mindre effekter för resenärerna. 

Det finns flera åtgärder som skulle kunna införas för att underlätta pendlingen. En åtgärd vore att samordna id-kontrollerna på Kastrup och gränskontrollen i Hyllie. I dag utförs dessa vid två olika tillfällen, när det i själva verket vore önskvärt att utföra dem vid ett och samma tillfälle. Exempelvis har Skånetrafiken skissat på en modell där svensk polis tar över de inhyrda vakternas kontroller på Kastrup. Det är rimligt att id-kontrollerna och gränskontrollen kan utföras samtidigt. 

En annan tänkbar åtgärd, som har förts fram av Sydsvenska handelskammaren, är att tillämpa det befintliga avtalet med Danmark från 2000 om ”polisiärt samarbete på bron”. Det skulle innebära att man utför kontrollerna ombord på tågen, vilket påtagligt skulle underlätta resandet. En gemensam lösning mellan Sverige och Danmark, där polisen i Sverige och Danmark samarbetar, är önskvärd. 

Det har nu gått flera veckor sedan id-kontrollerna infördes, utan att det har genomförts några förändringar. Det är allvarligt. 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta resandet över bron, och när kan vi i så fall förvänta oss att se resultatet?