Industriproduktion i övre Norrland

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 november 2013

Interpellation: Industriproduktion i övre Norrland

Interpellation 2013/14:57 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 23 oktober

Interpellation

2013/14:57 Industriproduktion i övre Norrland

av Jonas Sjöstedt (V)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Nyligen gav Volvo besked om att företaget avvecklar monteringen av lastbilshytter i Umeå. Fabriken förlorar i ett slag 500 arbetstillfällen. Till det kommer ett hundratal förlorade jobb hos underleverantörer och andra lokala företag som är beroende av produktionen i Umeå. Volvo koncentrerar alltmer lastbilsproduktionen till Belgien och Frankrike.

Regeringen har ett ansvar för att kvalificerad industriproduktion kan bedrivas i hela Sverige. Flytten av hyttmonteringen i Umeå är ett hårt slag mot den industriella utvecklingen i norra Sverige. Regeringen gör för lite för att uppväga de geografiska nackdelarna av industriproduktion i Norrland. Transportstödet till Umeverkens verksamhet har halverats under den borgerliga regeringens tid. Bara en bråkdel av de nationella satsningarna på infrastruktur går till Norrland där järnvägen är i akut behov av investeringar, exempelvis dubbelspår Gävle–Sundsvall och bygge av Norrbotniabanan. Produktionen i Sverige har en kostnadsnackdel jämfört med Belgien där staten tar ett större ansvar för personalkostnader vid tillfälliga nedgångar i industriproduktionen som annars leder till kostnadskrävande överkapacitet. Det belgiska systemet är verksamt inte bara vid extrema situationer utan även under mer normala konjunktursvängningar.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga näringsminister Annie Lööf:

Vad avser ministern att göra för att underlätta industriinvesteringar i norra Sverige?

Avser ministern att påtala för Volvoledningen att man vid beslutet 2005 om miljö- och investeringsbidrag på 135 miljoner kronor utfäste sig att ha en komplett hyttfabrik i 15–20 år?

Gör ministern bedömningen att Volvo bör återbetala hela eller delar av det investeringsstödet om man väljer att flytta hyttmonteringen från Umeå?